„POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI“

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Cílem projektu Poklad na stříbrném Labi je zvýšení povědomí laické veřejnosti (včetně dětí a mládeže) o problémech životního prostředí v ekosystémech. Modelovou oblastí je přírodovědně cenné a biotopově pestré údolí Labe v okolí Ústí nad Labem. Úkolem populárně-naučných výstupů realizovaných v rámci projektu je nejen poskytnutí znalostí o místním přírodně-kulturním dědictví, ale také zvýšení motivace k environmentálně odpovědnému jednání a k ochraně biodiverzity.

Projekt je financován z Norských fondů, v rámci programu “Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu”, výzvy “Reine”; reg. č. 3201400043.