Akce

Questování na Větruši 

 Představení nového questu v Ústí nad Labem proběhlo 21. 7. 2022, a to na dvou stanovištích Bludiště na Větruši. V přírodním bludišti luštili návštěvníci tajenku v přírodovědném kvízu. Ti nejmladší pak hledali (a počítali) ukrytá zvířátka. Na druhém stanovišti před Zrcadlovým bludištěm byly k dispozici ukázky živočichů, jejich lebek či peří. Zájemci mohli také pozorovat bezobratlé pod mikroskopem. Přírodovědné zajímavosti doplňovaly vlastivědné informace a historické fotografie Větruše.
Akci navštívilo celkem 148 dětí a dospělých.


Exkurze

V roce 2022 byly muzejními pedagožkami a přírodovědci vytvořeny modely exkurzí a terénní výukový program. Exkurze vedly údolím Labe a zúčastnily se jich desítky žáků ze škol z Ústí nad Labem a okolí. Oblíbenou exkurzí je především vycházka podél Labe. Její trasa vede od Benešova mostu k Masarykovu zdymadlu.
Pro terénní výukový program byla zvolena lokalita národní přírodní památky Vrkoč a Vaňovských vodopádů.