Projekt „POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI“

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 Cílem projektu Poklad na stříbrném Labi je zvýšení povědomí laické veřejnosti (včetně dětí a mládeže) o problémech životního prostředí v ekosystémech. Modelovou oblastí je přírodovědně cenné a biotopově pestré údolí Labe v okolí Ústí nad Labem. Úkolem populárně-naučných výstupů realizovaných v rámci projektu je nejen poskytnutí znalostí o místním […]

Projekt „POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI“ Read More »