Výstava

Výstava „Poklad na stříbrném Labi“ byla zahájena dne 19. 1. 2023 a potrvá do 31. 7. 2023. Sto deset hostů vernisáže přivítali ředitel muzea Václav Houfek, vedoucí přírodovědného oddělení Václav Beran a muzejní moderátor Vladimír Cettl.  

videoreportáž z vernisáže:

fotky z vernisáže:


Fotky z výstavy:

Přednášky a komentované prohlídky:

21.2. Labe divoké i krotké – přednáška o rybách Labe, Michal Porteš, AOPK, přednáška doplněná komentovanou prohlídkou výstavy
30.3. Říční ostrovy, Pavel Raška a Vilém Zábranský, PřF, UJEP
27.4. Květena a vegetace labského údolí,  Karel Nepraš, PF, UJEP
23.5. Revitalizace a renaturalizace vodních toků, Tomáš Just, AOPK