Terénní deník

Terénní deník ke stažení: ZDE


Reine – zdroje informací a další čtení

zdroje informací ke stažení: ZDE
odpovědi na otázky ke stažení: ZDE

Geologie

                České středohoří – těžba surovin: https://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/tezba-nerostnych-surovin/

                Obnova po těžbě: http://www.forumochranyprirody.cz/jak-prosadit-prirode-blizkou-obnovu-tezebniho-prostoru

Pasportizace lomů přírodního kameniva: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_6_5_KAMENIVO/kamenivo.pdf.pdf

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, 2017:

https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/surovinova-politika/statni-surovinova-politika-nerostne-suroviny-v-cr/2017/2/170228–Material_surovinova_politika-uprav-po-pripom-VP-.pdf

                Těžba Mariánská skála: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tezba-v-marianskem-lomu-by-mela-skoncit-do-sesti-let-20190425.html

                Těžba v Českém středohoří: http://www.ceskestredohori.cz/publikace/tezba-v-ceskem-stredohohori-kubouskova.pdf

 • Vařilová Z. (ed.) (2018): 140 let muzejnictví na Ústecku, Slovníková příručka, Muzeum města Ústí nad Labem.
 • Zajímavé geologické lokality v Ústí nad Labem a okolí:

Dolní Zálezly – Břidličný vrch: http://lokality.geology.cz/1332

lom pod Větruší: http://lokality.geology.cz/147

Mariánská hora: http://lokality.geology.cz/1333

pískovna na Střekově: http://lokality.geology.cz/148


Řeka Labe a její údolí

 • Anděl J. a kol. (2002): Geografie ústecka. UJEP. Ústí n. L.
 • Cajz V. (ed.) (1996): České středohoří – Geologická a přírodovědná mapa. ČGÚ, Praha.
 • Kaiserová K. et. Kaiser V. (eds.) (1995): Dějiny města Ústí nad Labem. Město Ústí nad Labem.
 • Kotyza O., Cvrk F. a Pažourek V. (1995): Historické povodně na dolním Labi a Vltavě. Okresní muzeum v Děčíně, Povodí Labe a.s., Povodí Vltavy, a.s. Děčín.
 • Labe, řeka současnosti a budoucnosti (1994), sborník příspěvků odborného semináře, 25. – 26. 9. 1993, Společnost přátel Děčína Amici Decini.
 • Podzimek J. (ed) (1976): Dolní Labe. SZN, Praha.
 • Sokol stěhovavý: https://www.alkawildlife.eu/zajmove-druhy/sokol-stehovavy
 • Šutera V., Kuncová J., Vysoký V. (eds.) 2001: Labe – Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. Ústí nad Labem.
 • Vařilová Z. (ed.) (2018): 140 let muzejnictví na Ústecku, Slovníková příručka, Muzeum města Ústí nad Labem.
 • Zpráva NKÚ: https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/nakladni-vodni-doprava-v-cr:-za-dosud-nepostavene-plavebni-stupne-na-labi-stat-zaplatil-uz-927-milionu-korun–mnozstvi-zbozi-prepraveneho-po-vode-zust-id10633/

Lesy

 • Cílek V. a kol. (2017): Voda a krajina. Dokořán.
 • Hospodaření v lesích:

Lesy ČR: https://lesycr.cz/pece-o-les/pestovani-lesu/

                Mezi stromy: https://www.mezistromy.cz/

Ministerstvo zemědělství: https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/

Střední les: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/stredni-a-nizky-les-proc-a-jak/

                Ústecký kraj: https://www.kr-ustecky.cz/lesni-hospodarstvi/ds-99201

 • Mrtvé dřevo v lese:

KRNAP: https://www.krnap.cz/data/Files/downloads/krnap-brozura-mrtve-drevo-web_143757411064.746.pdf

Silvarium: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/mrtve-drevo-vyznamne-napomaha-rozmanitosti-lesu

Ministerstvo zemědělství: https://eagri.cz/public/web/file/577363/Myslivost_cr_2018__web.pdf

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů: http://www.uhul.cz/mapy-a-data/362-portal-myslivosti/data-o-myslivosti/723-isz

 • Pladias – databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz
 • Problémy v lesích:

Přemnožená zvěř: https://silvarium.cz/lesnictvi/premnozena-zver-znici-sestinu-obnovovanych-stromku

Muflon: https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/muflon-rozeny-valecnik

https://cs.wikipedia.org/wiki/Muflon_evropsk%C3%BD

Daněk: http://www.naturabohemica.cz/dama-dama/

Sucho: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/sucho-extremni-stromy-labe-borovice-pocasi-dest-zavlaha-eroze-puda-srazky.A190709_487935_usti-zpravy_pakr

 • Ročenka životního prostředí města Ústí nad Labem:
https://www.usti-nad-labem.cz/files/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/dalsi-informace-z-odboru/odbor-zivotniho-prostredi/mul_rocenka_zivotniho_prostredi-2019.pdf
https://www.usti-nad-labem.cz/files/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/dalsi-informace-z-odboru/odbor-zivotniho-prostredi/rocenka-2020-final.pdf

Stepi

https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=400

Nepůvodní druhy

 • Biodiverzita:

Co je biodiverzita: https://www.veronica.cz/co-to-je-biodiverzita-a-proc-ji-chranit

Ochrana biodiverzity:

https://www.mzp.cz/cz/news_20210521-Den-biodiverzity-Lide-jsou-na-prirodni-pestrosti-primo-zavisli
https://www.mzp.cz/cz/ochrana_biodiverzity_umluva

Co jsou invazní druhy: https://invaznidruhy.nature.cz/

https://www.mzp.cz/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy

Občanská věda – mapování výskytu invazních druhů: https://www.najdije.cz/

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-3/sledujte-vetrelce.html

Škody způsobené invazními druhy: https://plus.rozhlas.cz/ekonomicke-skody-zpusobene-invaznimi-druhy-dosahuji-astronomickych-castek-a-bude-8462238

 • Jehlík J. et Hejný S. (1974): Main migration routes of adventitious plants in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 241 – 248.
 • Jehlík J. (1999): Cizí expanzivní plevele České a Slovenské republiky. Academia, Praha.
 • Kubát K. in sborník příspěvků Labe, řeka současnosti i budoucnosti (1994), Amici Decini, Děčín.
 • Šutera V., Kuncová J., Vysoký V. (eds.) 2001: Labe – Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. Ústí nad Labem.
 • Zlatobýl kanadský: https://vtm.zive.cz/clanky/zlatobyl-kanadsky-aneb-invaze-spustena-internetovou-fake-news/sc-870-a-207647/default.aspx